JÖVŐNK NUKLEÁRIS ENERGETIKUSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Foundation for nuclear engineers
 Levelezési cím: BME NTI 1521 Budapest, Pf.: 91.
Felügyelő Bizottsági ülés 2014. március 4-én 13.00-kor
 
Jegyzőkönyv száma: JNE028/2014
Határozatok:
Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének egyhangú elfogadása.
Az alapítvány 2014. január 31-ig történt pénzmozgásinak áttekintése.
(Eltérés a döntések és kifizetések között nem található.)
 
 
 
Kuratóriumi ülés 2014. március 4-én 14.00-kor
 
Jegyzőkönyv száma: JNE029/2014
            1. Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentést megvitatta, és egyhangúan elfogadta.
 
             A közhasznúsági jelentés és a kuratóriumi ülések dokumentáció alapján került hogy:

(+) 2013. január 1-én az alapítvány pénzeszközeinek összege:          37.903.471,- Ft

(+) 2013. évben kapott támogatás összege:                                        25.000.000,- Ft

 (-) 2013. évben felhasználásra került összeg:                                     37.013.776,- Ft              

(=) 2013. december 31-én az alapítvány pénzeszközeinek összege:   25.889.695,- Ft

2. A pályázati felhívás 1. pontja értelmében rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül 2014.02.01-2014.06.30-ig:

Iktatószám

Név

JNE002/2014

GERMAN PÉTER

JNE003/2014

HORVÁTH LÁSZLÓ

JNE004/2014

TÓTH BARNABÁS

JNE005/2014

BABCSÁNY BOGLÁRKA

JNE006/2014

KOVÁCS ISTVÁN SOMA

JNE007/2014

NAGY LAJOS

JNE008/2014

BURJÁN BENCE

JNE009/2014

TÓTH BEÁTA

JNE010/2014

HORVÁTH ZSOLT

JNE011/2014

MOLNÁR FERENC

JNE012/2014

KOVÁCS ARNOLD

JNE013/2013

LOVÁSZ LÍVIUSZ

JNE014/2014

NEMES-CZOPF ANNA

JNE030/2014

HORVÁTH ANDRÁS

 

 

Demonstrátori ösztöndíjban részesül a pályázati felhívás 2. pontja értelmében a 2014.02.01-2014.06.30-ig terjedő időszakra:

 

Iktatószám

Név

JNE015/2014

VELENYÁK TAMÁS

JNE016/2014

LUCSÁNYI DÁVID

JNE017/2014

PAPP ILDIKÓ

JNE026/2014

HORVÁTH MÁRTON

 

 

Az alapítvány pályázati felhívás 9. pontjának megfelelően benyújtott pályázata alapján egyszeri folyóiratcikk kidolgozása és konferencia-előadói részvétel támogatására szolgáló ösztöndíjban részesül:

 

Iktatószám

Név

JNE019/2014

HORVÁTH LÁSZLÓ

 

 

A legjobb szakdolgozatért kiírt pályázaton az 1. díj kerültek megítélésre:

 

Iktatószám

Név

JNE025/2014

GERMAN PÉTER

 

A pályázati felhívás 8. pontjának megfelelően benyújtott pályázata alapján szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesül:

 

 

Iktatószám

Név

JNE018/2014

HALÁZS MÁTÉ

 
 
 

Intézményi támogatásban részesül a pályázati felhívás 11. pontja lapján:

 

 

Iktatószám

Név

JNE021/2014

ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM EGYESÜLET

JNE027/2014

EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULTA

JNE022/2014

WIGNER JENŐ SZAKKOLÉGIUM

JNE023/2014

BME NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET (számítástechnika)

JNE024/2014

BME NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET (szlovákiai szakmai kirán.)

3. Egyéb:

A NUBIKI igazgatója levélben tájékoztatta az Alapítvány támogatási szándékáról, mely szerint évente 200.000,- Ft-tal támogatná az alapítvány működését. A kuratórium a szándékot tudomásul vette. Felkér Dr. Fehér Sándor, hogy levélben köszönje meg a fejajánlást és tegye meg a szükséges lépéseket a támogatás átutalásához.

A 2014.01.13-án e-mailben lezajlott rendkívüli szavazás alapján György Hunor Sándor részére külföldön folytatott tanulmányok ösztöndíj lett megítélve.

 A kuratórium elnöke saját hatáskörében A 2013. TDK különdíjakra 260.000,- Ft ösztöndíj kifizetését hagyta jóvá.

A 2012. október 4-én lezajlott kuratóriumi ülésen BME Nukleáris Technikai Intézet részére számítástechnikai eszközök beszerzésére megszavazott 5.000.000,- Ft keretösszegből a jelen ülés napjáig a teljes összeg felhasználásra került.

 

Tájékoztató adatok (2014.02.05.)

Lekötött betét:10.689.103,- Ft (havi megújuló lekötés)

Folyószámla: 14.716.498,- Ft

 

A Jövőnk Energetikusáért Alapítvány beolvadás kapcsán az Alapítvány bankszámlájára a Takarék Szövetkezeti számláról 37.375 Ft jóváírása 2014.01.10-én megtörtént.

A Budapest Bank-nál vezetett bankszámla megszüntetésére és 25.000.000,- Ft átvezetésére 2014.03.11-én kerül sor.

A kuratórium tudomásul vette az Alapító szándékát a kiemelten közhasznú alapítvánnyá történő eljárás lefolytatásáról.

Kiss István felvetette, hogy a kuratórium tagjai vegyék fel az egyetemi vezetéssel a kapcsolatot, hogy a bővítés szakember utánpótlást kapcsán milyen feladatai lehetnek az Alapítványnak.

 

Kuratóriumi ülés 2014. október 3-án 13.00-kor
 
Jegyzőkönyv száma: JNE077/2014
 
1.  Díjazott hallgatók:
 
JNE046/2014 Kovács Arnold
JNE047/2014 Mervay Bence
JNE048/2014 Papp Ildikó
JNE049/2014 Kis Dániel Péter
JNE050/2014 Batta Alexandra
JNE051/2014 Lucsányi Dávid
JNE052/2014 Nemes-Czopf Anna
JNE053/2014 Huszka Ádám
JNE054/2014 Radócz Gábor
JNE055/2014 Halász Máté
JNE056/2014 Babcsány Boglárka
JNE057/2014 Józsa Viktor
JNE058/2014 György Hunor
JNE059/2014 Lackák Lili Eszter
JNE060/2014 Nagy Lajos
JNE061/2014 German Péter
JNE062/2014 Horváth László
JNE063/2014 Lucsányi Dávid
JNE064/2014 Bartos Júlia
JNE066/2014 Horváth Zsolt
JNE067/2014 Velenyák Tamás
JNE068/2014 Jezeri András
JNE069/2014 Tóth Barnabás
JNE072/2014 Horváth László
JNE073/2014 Pesti Márton
 
2. Támogatott intézmények:
JNE042/2014 BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2.694.000,- Ft
JNE043/2014 Energetikai Szakkollégium 800.000,- Ft
JNE044/2014 BME Nukleáris Technikai Intézet 15.000.000,- Ft
JNE045/2014 BME Nukleáris Technikai Intézet számítógépes infrastruktúra fejlesztés
 
 
Elutasított pályázatok:
 
JNE065/2014 Dósa Gergely
JNE020/2014 Magyra Fizikushallgatók Egyesülete
Cím: 7030 Paks, Gagarin u. 1.
Adószám: 18278873-1-17