HALLGATÓKNAK PÁLYÁZNI ELEKTRONIKUS FORMÁBAN a  palyazatok@jnea.hu
e-mail címre megküldött PDF formátumú anyaggal lehet.
A pályázatokat kérjük nyomatott formában is leadni szíveskedjenek!
A PDF-et kérjük sajatnev.palyazattípus.pdf, fájnévvel ellátni szíveskedjenek.

Példa: LelkesElek.tanulmanyi.pdf

A PDF-nek az összes mellékletet egyben kell tartalmaznia.
Több pályázat esetén, több PDF benyújtása szükséges.
A PDF anyagot látja Önről a Kuratórium minden tagja. A döntést ez alapvetően befolyásolhatja, ezért ezt az anyagot precízen, tömören, hibátlanul, aláírtan célszerű benyújtani. 
Kérjük a konzulen (témavezető, mentor) nevét az ajánlásnál olvashatóan is feltüntetni szíveskedjenek.
A pályázatokat kérjük, papír alapon is benyújtani, hogy az elektronikus hibákat ki tudjuk szűrni.

palyazatok@jnea.hu cím csak a pályázatok fogadására szolgál.
Ha kérdés lenne továbbra is a szabo.vera@reak.bme.hu címet használják!

Ha bizonytalan vagy megerősítést szeretne, nem egyértelmi mit kell csinálni forduljon hozzám bizalommal! (Szabó Vera)

Kérjük, hogy a pályázatokat minden esetben a  Főoldal-on meghatározott időpontig legyenek szívesek a BME Nukleáris Technikai Intézetben Szabó Vera ügyintézőhöz eljuttatni! 
Az Alapítvány csak géppel kitöltött adatlapokat fogad! 

Kérjük, hogy a  Pályázati felhívás-ban szereplő mellékletekről ne feledkezzen meg!A pályázathoz FÉNYKÉPES önéletrajz mellékelendő!!!!A pályázati adatlap 3. rublikájában az évfolyamot minden esetben kérjük feltüntetni!
Hallgatói_pályazati_adatlap_2020_v1.doc

Kérjük, hogy a pályázati időszak végén a beszámolót nyújtsa be!   
Hallgatói_beszámoló_2020_v0.doc

A beszámoló papíralapon 1 példányban és online a palyazatok@jnea.hu címre elküldve kell benyújtani a pályázati ciklus lejáratni napját követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő pályázat benyújtásakor!