Kuratóriumi ülés 2012. január 19-én

Jegyzőkönyv száma: JNE004/2012
Határozatok:
Dr. Fehér Sándor megválasztása a Kuratórium titkárának.
Az Alapítvány eljárási szabályzatának 1.1. vezrziójának elfogadása .
Az Alapítvány pályázati felhívásának elfogadása.
Az Alapítványnál rendszeresített pályázati adatlapok elfogadása.

Felügyelő Bizottsági ülés 2012. február 2-án

Jegyzőkönyv száma: JNE005/2012
Határozatok:
Dr. Szatmáry Zoltán megválasztása a Felügyelő Bizottság elnökének.
A Felügyelő Bizottság a 2012. január 19-én lezajlott kuratóriumi üléseken elfogadott határozatok ellen kifogást nem emelt.
A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer fog ülésezni, ebből az egyik alaklom az Alapítvány közhasznúsági jelentésének megvitatása.

Kuratóriumi ülés 2012. március 8-án

Jegyzőkönyv száma: JNE032/2012
Határozatok:
Az Alapítvány ügyintézője: Pécsiné Németh Szilvia
Az Alapítvány könyvelője: Stankovicsné Szilágyi Katalin
Az Alapítvány domainje jnea.hu lesz.
Külföldön folytatott tanulmányok egyszeri ösztöndíjban részesült:
Csépány Gergely
Rendszeres demonstrátori ösztöndíjba részesül 2012.02.01-2012.05.31-ig:
Babcsány Boglárka
György Hunor
Kovács Noémi
Lajos Máté
Papp Ildikó
Pelyva Péter
Tiborcz Lívia
Rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül 2012.02.01-2012.06.30-ig:
Babcsány Boglárka
György Hunor
Hegehűs Zoltán
Kovács Arnold
Lajos Máté
Lovász Líviusz
Nikitin Evgeny
Radócz Gábor
Tiborcz Lívia
Zábori Balázs
Rendszeres hazai nukleáris kultúra terjesztése ösztöndíjban részesül 2012.01.01-2012.12.31-ig:
Lőrincz János
Intézményi támogatásban részesül pályázat alapján:
Nukleáris Technikai Intézet
Energetikai Szakkollégium
Legjobb diplomamunka pályázatokat az Kuratórium egyhangúlag elutasította:
Balogh Csaba
Radócz Gábor
Szabó András
TDK dolgozatra benyújtott pályázatokat a Kuratórium egyhangúlag elutasította:
Balogh Csaba

Felügyelő Bizottsági ülés 2012. május 23-án 10.30-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE039/2012
Határozatok:
Az alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének egyhangú elfogadása.
Az alapítvány 2012. április 30-ig történt pénzmozgásinak áttekintése.
(Eltérés a döntések és kifizetések között nem található.)
A Felügyelő Bizottság tagjai a folyószámlán található összeg egy részének rövidtávú lekötésére tett javaslatot.

Kuratóriumi ülés 2012. május 23-án 11.00-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE040/2012
Határozatok:
Rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül 2012.05.01-2012.06.30-ig:
Kómár Anna
Guszejnov Dávid
Külföldön folytatott tanulmányokat támogató egyszeri ösztöndíjban részesül:
Horváth László
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesül:
Lovász Líviusz
Intézményi támogatásban részesül pályázat alapján:
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat

Egyebek:
György Hunor PhD ösztöndíj támogatására az alapítvány szándéknyilatkozatot tett.
Balogh Csaba reklamációjának megválaszolása.

Az alapítvány neve angolul: Foundation for nuclear engineers

A kuratórium jelen kuratórium ülésén úgy határozott, hogy jövőbeli döntéseit az alábbi elv figyelembe hozza. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a fissiós témában tevékenykedő pályázók a fúziós témákkal szemben. Ez azt jelenti, hogy korlátozott létszám esetén a létszám első felét a fissiós témák foglalják el.+

Kuratóriumi ülés 2012. október 4-én 10.00-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE066/2012
Határozatok:
1.Rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül 2012.09.01-.2013.01.31-ig:
Radócz Gábor
Nagy lajos
Tiborcz Lívia
Dósa gergely
Lovász Líviusz
Hegedűs Zoltán
Kovács Arnold
Babcsány Boglárka
Nikitin Evgeny
Lajos Máté
Dian Eszter
Elutasított tanulmányi ösztöndíj kérelem:
Huszka Ádám

Folyóirat cikk kidolgozásához egyszeri támogatást nyert:
Nikitin Evgeny

PhD kiegészítő öszrtöndíjban részesül 2012.09.01-2013.08.31-ig:
György Hunor
Gerényi Anita
Matulik Gábor

A szakmai gyakorlat támogatás iránti kérelmeket a kuratórium elutasította:
Babcsány Boglárka
Kovács Arnold
Tiborcz Lívia

A legjobb szakdolgozat díját nyerte:
I. díj Halász Máté

A legjobb diplomater díját nyerte:

I. díj György Hunor
II. díj Matulik Gábor
III. díj Buday Péter

Intézményi támogatásban részesül:
Energetikai Szakkollégium 500.000,- Ft
Nuklráris Technikai Intézet számítástechnikai eszközfejlesztésben részesül 5.000.000,- Ft értékhatárig.

  1. A pályázati felhívás és hallgatói pályázati adatlap módosítását a kuratórium egyhangúlag elfogadta.
  2. A 2012. évi TDK konferenciára az alapítványi különdíjara 400.000,- ft díjazási alap került elkülönítésre.

Egyéb kérdésben döntés nem született.