Felügyelő Bizottsági ülés 2014. március 4-én 13.00-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE028/2014

Határozatok:

Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének egyhangú elfogadása.

Az alapítvány 2014. január 31-ig történt pénzmozgásinak áttekintése.

(Eltérés a döntések és kifizetések között nem található.)

Kuratóriumi ülés 2014. március 4-én 14.00-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE029/2014

            1. Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentést megvitatta, és egyhangúan elfogadta.

             A közhasznúsági jelentés és a kuratóriumi ülések dokumentáció alapján került hogy:

(+) 2013. január 1-én az alapítvány pénzeszközeinek összege:          37.903.471,- Ft

(+) 2013. évben kapott támogatás összege:                                        25.000.000,- Ft

 (-) 2013. évben felhasználásra került összeg:                                     37.013.776,- Ft              

(=) 2013. december 31-én az alapítvány pénzeszközeinek összege:   25.889.695,- Ft

2. A pályázati felhívás 1. pontja értelmében rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül 2014.02.01-2014.06.30-ig:

IktatószámNév
JNE002/2014GERMAN PÉTER
JNE003/2014HORVÁTH LÁSZLÓ
JNE004/2014TÓTH BARNABÁS
JNE005/2014BABCSÁNY BOGLÁRKA
JNE006/2014KOVÁCS ISTVÁN SOMA
JNE007/2014NAGY LAJOS
JNE008/2014BURJÁN BENCE
JNE009/2014TÓTH BEÁTA
JNE010/2014HORVÁTH ZSOLT
JNE011/2014MOLNÁR FERENC
JNE012/2014KOVÁCS ARNOLD
JNE013/2013LOVÁSZ LÍVIUSZ
JNE014/2014NEMES-CZOPF ANNA
JNE030/2014HORVÁTH ANDRÁS

Demonstrátori ösztöndíjban részesül a pályázati felhívás 2. pontja értelmében a 2014.02.01-2014.06.30-ig terjedő időszakra:

IktatószámNév
JNE015/2014VELENYÁK TAMÁS
JNE016/2014LUCSÁNYI DÁVID
JNE017/2014PAPP ILDIKÓ
JNE026/2014HORVÁTH MÁRTON

Az alapítvány pályázati felhívás 9. pontjának megfelelően benyújtott pályázata alapján egyszeri folyóiratcikk kidolgozása és konferencia-előadói részvétel támogatására szolgáló ösztöndíjban részesül:

IktatószámNév
JNE019/2014HORVÁTH LÁSZLÓ

A legjobb szakdolgozatért kiírt pályázaton az 1. díj kerültek megítélésre:

IktatószámNév
JNE025/2014GERMAN PÉTER

A pályázati felhívás 8. pontjának megfelelően benyújtott pályázata alapján szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesül:

IktatószámNév
JNE018/2014HALÁZS MÁTÉ

Intézményi támogatásban részesül a pályázati felhívás 11. pontja lapján:

IktatószámNév
JNE021/2014ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM EGYESÜLET
JNE027/2014EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULTA
JNE022/2014WIGNER JENŐ SZAKKOLÉGIUM
JNE023/2014BME NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET (számítástechnika)
JNE024/2014BME NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET (szlovákiai szakmai kirán.)

3. Egyéb:

A NUBIKI igazgatója levélben tájékoztatta az Alapítvány támogatási szándékáról, mely szerint évente 200.000,- Ft-tal támogatná az alapítvány működését. A kuratórium a szándékot tudomásul vette. Felkér Dr. Fehér Sándor, hogy levélben köszönje meg a fejajánlást és tegye meg a szükséges lépéseket a támogatás átutalásához.

A 2014.01.13-án e-mailben lezajlott rendkívüli szavazás alapján György Hunor Sándor részére külföldön folytatott tanulmányok ösztöndíj lett megítélve.

 A kuratórium elnöke saját hatáskörében A 2013. TDK különdíjakra 260.000,- Ft ösztöndíj kifizetését hagyta jóvá.

A 2012. október 4-én lezajlott kuratóriumi ülésen BME Nukleáris Technikai Intézet részére számítástechnikai eszközök beszerzésére megszavazott 5.000.000,- Ft keretösszegből a jelen ülés napjáig a teljes összeg felhasználásra került.

Tájékoztató adatok (2014.02.05.)

Lekötött betét:10.689.103,- Ft (havi megújuló lekötés)

Folyószámla: 14.716.498,- Ft

A Jövőnk Energetikusáért Alapítvány beolvadás kapcsán az Alapítvány bankszámlájára a Takarék Szövetkezeti számláról 37.375 Ft jóváírása 2014.01.10-én megtörtént.

A Budapest Bank-nál vezetett bankszámla megszüntetésére és 25.000.000,- Ft átvezetésére 2014.03.11-én kerül sor.

A kuratórium tudomásul vette az Alapító szándékát a kiemelten közhasznú alapítvánnyá történő eljárás lefolytatásáról.

Kiss István felvetette, hogy a kuratórium tagjai vegyék fel az egyetemi vezetéssel a kapcsolatot, hogy a bővítés szakember utánpótlást kapcsán milyen feladatai lehetnek az Alapítványnak.

Kuratóriumi ülés 2014. október 3-án 13.00-kor

Jegyzőkönyv száma: JNE077/2014

1.  Díjazott hallgatók:

JNE046/2014 Kovács Arnold

JNE047/2014 Mervay Bence

JNE048/2014 Papp Ildikó

JNE049/2014 Kis Dániel Péter

JNE050/2014 Batta Alexandra

JNE051/2014 Lucsányi Dávid

JNE052/2014 Nemes-Czopf Anna

JNE053/2014 Huszka Ádám

JNE054/2014 Radócz Gábor

JNE055/2014 Halász Máté

JNE056/2014 Babcsány Boglárka

JNE057/2014 Józsa Viktor

JNE058/2014 György Hunor

JNE059/2014 Lackák Lili Eszter

JNE060/2014 Nagy Lajos

JNE061/2014 German Péter

JNE062/2014 Horváth László

JNE063/2014 Lucsányi Dávid

JNE064/2014 Bartos Júlia

JNE066/2014 Horváth Zsolt

JNE067/2014 Velenyák Tamás

JNE068/2014 Jezeri András

JNE069/2014 Tóth Barnabás

JNE072/2014 Horváth László

JNE073/2014 Pesti Márton

2. Támogatott intézmények:

JNE042/2014 BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2.694.000,- Ft

JNE043/2014 Energetikai Szakkollégium 800.000,- Ft

JNE044/2014 BME Nukleáris Technikai Intézet 15.000.000,- Ft

JNE045/2014 BME Nukleáris Technikai Intézet számítógépes infrastruktúra fejlesztés

Elutasított pályázatok:

JNE065/2014 Dósa Gergely

JNE020/2014 Magyra Fizikushallgatók Egyesülete